Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Промисловий інтернет речей

Цілі навчання/Про що ви дізнаєтесь у нас?/Які навички ви отримаєте?/Список вибраних предметів/Перспективи працевлаштування

Цілі навчання

Мета освіти в галузі «Індустріальний Інтернет речей» - підготувати випускника до роботи на посадах, пов’язаних із проектуванням сучасних технічних пристроїв, що є складовою інтелектуального підприємства, інтелектуальних енергетичних систем або інтелектуальних вимірювальних систем. Дослідження в галузі промислового Інтернету речей мають на меті максимальну творчість. Крім того, випускник матиме знання, що дозволяють проектувати та оптимізувати цілі технологічні лінії. Важливою сферою компетенції буде також можливість використовувати готові рішення для самостійного проектування та побудови розподілених вимірювальних систем.

Загальною рисою всіх сучасних машин і технічних пристроїв є високий ступінь автоматизації, що дозволяє отримати високу точність і повторюваність виробництва. Наслідком такого підходу при побудові пристроїв є необхідність використання великої кількості датчиків і перетворювачів фізичних величин, таких як температура, освітленість, вологість, розташування тощо. Фізичні параметри повинні бути замінені електричними аналоговими та цифровими сигналами, які потім можуть використовуватися системами управління. З цього випливає, що робота на посадах, пов'язаних із конструкцією машин та пристроїв, вимагає широких знань у галузі метрології, обробки сигналів, методів управління та навіть штучного інтелекту.

Про що ви дізнаєтесь у нас?

Випускник сфери Індустріального Інтернету речей отримає знання в галузі широко зрозумілої мехатроніки, зокрема це будуть знання в галузі:

 • Інтернет речей;
 • передові методи управління;
 • сучасні методи вимірювання електричних та неелектричних величин;
 • побудова контрольно-вимірювальних систем і систем;
 • інтеграція датчиків і сенсорних мереж з технічними засобами;
 • Розумні будівлі;
 • інтелектуальні вимірювальні системи;
 • методологія наукових досліджень, включаючи експериментальні дослідження в галузі мехатроніки та можливість використання відповідних методів та прийомів дослідження;
 • реалізація всіх етапів життєвого циклу пристроїв, засобів та технічних систем, зокрема моделювання, прототипування та випробування механічних та електронних компонентів, у тому числі вбудованих та ІТ-систем.

​​Які навички ви отримаєте?

Результати навчання, що передбачаються для магістерських досліджень, пов'язані з необхідністю розвитку навичок, які дозволять випускникам самостійно і творчо працювати, продовжувати навчання в третьому циклі та самостійно підвищувати кваліфікацію. Передбачувані результати навчання пов'язані з формуванням низки навичок та підвищенням креативності через практичні заняття:

 • у галузі проектування складних систем для потреб систем управління, зокрема управління приводом, діагностичних систем та метрології;
 • шляхом використання мікропроцесорного системного програмування для потреб впровадження систем управління;
 • практичне використання програмованих систем, зокрема ПЛК та процесорів сигналів,
 • при розробці та оцінці програмного забезпечення та інтерфейсів механічних пристроїв, що складають промисловий Інтернет речей;
 • самостійне вирішення типових та нестандартних професійних проблем у галузі мехатроніки та Інтернету речей;
 • отримання інформації з літератури, баз даних та інших джерел, правильне їх тлумачення, інтеграція та критична оцінка якості та корисності інформації;
 • організація групової роботи, управління людськими колективами, з особливим акцентом на проектні команди;
 • У рамках курсу навчання студент має можливість реалізовувати командні проекти, як наукові, так і науково-дослідні та розробки в галузі мехатроніки та суміжних наук. Це дві групи проектів, що виконуються за методологією проекту, часто це справжні роботи, що виконуються для потреб партнерів WSG. Завдяки цьому студент має можливість дізнатися специфіку завдань, що реалізуються в галузі мехатроніки.

Студенти, завдяки практичному профілю навчання, повинні пройти стажування. Стажування може здійснюватися: на підприємствах приватного та державного сектору, виробничих компаніях різних галузей, дизайнерських і будівельних бюро, а також у відділах планування та розвитку виробництва. Студенти також можуть проходити факультативні стажування в міжнародних компаніях та установах в країні та за кордоном, з якими університет співпрацює в рамках міжнародних програм.

Список вибраних предметів

 Навчальна програма передбачає загальні, базові, спеціалізовані та спеціалізаційні предмети. Ці предмети реалізуються у формі лекцій, вправ, семінарів, лабораторій, мовних занять, електронного навчання, дипломних семінарів та консультацій. Крім того, студенти можуть розширити свої знання, беручи участь у діяльності багатьох наукових гуртків, що діють в університеті.

Перспективи працевлаштування

Область потенційної зайнятості випускників другого ступеня навчання з мехатроніки в Університеті економіки в Бидгощі дуже широка і різноманітна. Випускники цього факультету зможуть знайти роботу в багатьох компаніях, пов'язаних з технічними галузями. Численні соціальні кампанії з просування технічних галузей дослідження показують, що в даний час великий попит на фахівців у галузі технічних наук. Сучасні технічні рішення все частіше використовують знання з кордону механіки, інформатики, електроніки та телекомунікацій. Добре освічений випускник кафедри «Мехатроніка другого ступеня» ідеально відповідає своїм компетенціям у цьому попиті.

Спектр підприємств і установ, в яких випускники кафедри «Мехатроніка» зможуть знайти роботу, дуже широкий. Приклади включають:

 • науково-дослідні інститути, центри розвитку, включаючи відділи розвитку та науково-дослідні відділи на підприємствах, у виробничих та будівельних компаніях;
 • компанії, що працюють для потреб автомобільної промисловості, побутової техніки, медичного обладнання, вимірювальної техніки;
 • аерокосмічна, інструментальна та важка промисловість;
 • діагностичні станції, технічні служби в різних галузях;
 • установи та підприємства, які в силу характеру своєї діяльності використовують передові технічні рішення;
 • підрозділи, що займаються консультуванням та поширенням знань у галузі побудови та експлуатації механічних пристроїв;
 • компанії, що працюють в сучасних галузях технологій.
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki