Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Будівництво

Цілі навчання/Про що ви дізнаєтесь у нас?/Навички/Список вибраних предметів/
Професійна кваліфікація/
Перспективи працевлаштування

Цілі Навчання

Загальні цілі
Основна мета освіти - отримання відповідної технічної освіти для отримання будівельної кваліфікації, що є правовою основою, що дає можливість виконувати самостійні технічні функції в будівництві. Отримана освіта дозволить отримати будівельну кваліфікацію як для проектування, так і для управління будівельними роботами відповідно до чинного законодавства. Випускники отримують інженерну освіту для проектування та управління впровадженням загальних, виробничих та спеціальних будівельних споруд у галузі технології та організації зведення будівельних об’єктів, управління будівельною компанією, ремонтом та зміцненням існуючих об’єктів, а також з проектування та будівництва непростих дорожніх споруд.

Конкретні цілі
У межах зазначеної області випускник значно збільшить підготовку до проектування конструкцій. Він володіє майстерністю творчої та цілеспрямованої поведінки, що дає змогу будувати будинки. Він матиме усвідомлення та задоволення власним внеском у будівництво. Отримати знання та навички щодо використання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення в технічному дизайні. Набуватимуть навички виконувати статичні розрахунки та розмірність металевих, залізобетонних та дерев’яних конструкцій у комп’ютерних програмах (Robot Structural Analysis, RM Win). У той же час він зможе відхилити або змінити результати. Зрозумійте важливість "ручних" обчислень в аналізі статичної структури. Знайомитись з можливостями 2D та 3D програми складання.

Про що ви дізнаєтесь у нас?

Міждисциплінарні знання, що стосуються питань широкого розуміння будівництва в інженерному, економічному, соціальному та правовому аспектах. У вищезгаданій області навчання студент має детальні, впорядковані та поглиблені знання у галузі інженерії:

 •  Теорія будівництва;
 •  Принципи побудови та розміщення елементів будівельних конструкцій: металу, залізобетону, дерева, цегли та землі;
 •  Вибрані комп'ютерні програми, що підтримують розрахунок та проектування структур (Robot Struktur Analysis, RM Win);
 •  Технічний креслення, включаючи архітектурний та будівельний креслення, а також принципи його підготовки з використанням САПР (Autocad, Revit).

Крім того, він має основні знання в галузі:

 •  Основні геодезичні роботи в будівництві;
 •  Застосування нормативно-правових норм, норм, вказівок щодо проектування та експлуатації будівельних об'єктів у будівництві;
 •  Використані будівельні матеріали та правила їх придбання;
 •  Виробництво будівельної продукції та комплектуючих;
 •  Конкретна технологія;
 •  Дорожні інженерні споруди;
 •  Транспортне будівництво;
 •  Теорія будівництва;
 •  Механіка ґрунтів та гірських порід;
 •  Експлуатація, оновлення та обслуговування будівельних об'єктів;
 •  Принципи фундаменту будівельних об'єктів;
 •  Проектування, будівництво та експлуатація внутрішніх установок в будинках;
 •  Будівельна фізика;
 •  Тепловізуалізація будівель;
 •  Застосування трудових норм і норм у будівництві;
 •  Організація та принципи управління будівництвом;
 •  Будівельна технологія;
 •  Ведення бізнесу в будівельній галузі;
 •  Сталий розвиток у будівництві;
 •  Вплив будівельних інвестицій на навколишнє середовище.

Навички

Під час інженерних досліджень у галузі будівництва студент отримає ґрунтовні навички у галузі:

 •  Експлуатація програмного пакету комп'ютерів для статичних обчислень та розмірів відповідно до єврокодів та польських стандартів (Robot Structural Analysis, RM Win);
 •  Оцінка результатів чисельного аналізу будівельних конструкцій;
 •  Підготовка елементів проектної документації в оточенні вибраних 2D та 3D CAD-програм (Autocad, Revit).

Крім того, випускник матиме можливість:

 •  Підбір та використання будівельних матеріалів, а також керуючі команди та будівельна компанія;
 •  Діагностика будівельних об'єктів, виконаних за допомогою тепловізійної камери;
 •  Створення звітів про термовізійні вимірювання за допомогою програмного пакету FLIR Tools;
 •  Ідентифікація основних гірських порід та гірських копалин;
 •  Діючий геодезичний апарат: далекомір, теодоліт, нівелір;
 •  Основи просторових інформаційних систем (ГІС);
 •  Основні технології отримання та виготовлення будівельних матеріалів та виробів;
 •  Проектування бетону відповідно до передбачуваних будівельних вимог та оцінка його технічних характеристик;
 •  Підготовка проектної документації на просту будівлю, виготовлену за традиційною технологією;
 •  Проведення періодичних перевірок технічного стану будівель та споруд;
 •  Виконання кошторису витрат (програма Winbud) та графіку основних будівельних робіт;
 •  Правильний вибір методу (аналітичного, експериментального чи числового) для вирішення завдань аналізу та проектування будівельних об'єктів;
 •  Управління виконанням будівель усіх типів;
 •  Використання будівельних норм та будівельних норм;
 •  Організація виробництва будівельних елементів;
 •  Застосування правових положень у галузі будівництва.

Список вибраних предметів

 •  Технічне креслення комп’ютера Autocad;
 •  Застосування комп'ютерних програм у проектуванні інженерних конструкцій;
 •  Міцність матеріалів з елементами комп’ютерного впуску;
 •  Металеві конструкції;
 •  Бетонні конструкції;
 •  Дерев'яні конструкції;
 •  Методи розрахунку.

Професійна кваліфікація

Випускник отримає відповідну технічну освіту, необхідну для отримання будівельної кваліфікації, яка є правовою основою, що дає можливість виконувати незалежні технічні функції в будівництві. Отримана освіта дозволить йому отримати будівельну кваліфікацію як для проектування, так і для управління будівельними роботами відповідно до чинного законодавства. Завершення досліджень першого ступеня в галузі будівництва є першою і основною умовою подання заявки на отримання дозволів на будівництво:

 •  Керувати будівельними роботами без обмежень;
 •  В обмеженій мірі.

Перспективи працевлаштування

Випускники будівельного району, зокрема, готові працювати у:

 •  Офіси та дизайнерські компанії - команди, що готують дослідження та архітектурно-будівельну документацію;
 •  Архітектурні, будівельні та інженерні студії;
 •  Консалтингові компанії, консультаційні агентства нерухомості;
 •  Підприємства та будівельно-будівельні та монтажні компанії - виконують роботи житлового, промислового або дорожнього будівництва;
 •  Ведення власного бізнесу в широкому розумінні будівельної галузі.

а також у:

 •  Місцева та центральна адміністрація на всіх рівнях (управління маршалки, староства, комунальні управління, управління воєводства, спеціальна адміністрація) - підрозділи, що займаються будівництвом, просторовим плануванням;   Містобудування, архітектурою, охороною навколишнього середовища, землеустроєм;
 •  Фабрики та підприємства, що виробляють будівельні матеріали;
 •  Склади та майстер-магазини;
 •  Відділи продажу будівельних матеріалів;
 •  Акредитовані будівельні та дорожні лабораторії;
 •  Агрегатні шахти, готові комбіновані бетонні заводи та збірні установки;
 •  Підприємства, що надають послуги в галузі оренди спеціалізованих транспортних засобів, а також будівельної техніки та обладнання;
 •  Соціально-економічні організації, регіональні фонди та торговельні палати;
 •  Інституції Європейського Союзу, які займаються питаннями будівництва.
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki