Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Організація навчального процесу

Освітня пропозиція Університету Економіки в Бидгощі включає близько 20 напрямків бакалавра, інженерії та магістратури за 80 спеціалізаціями які враховують потенціал різних галузей господарства.Кожен Кандидат знайде сферу дослідження, що відповідає його інтересам, схильностям, відповідно до планів майбутньої професійної кар’єри.

Університет здійснює підготовку студентів за освітніми програмами та напрямками на таких ступенях вищої освіти:

- перший ступінь:
бакалавріат (6 семестрів);
інженерія (7 семестрів);
- другий ступінь
магістратура (3-4 семестра);

Університет здійснює підготовку фахівців за наступними формами:

- Стаціонарна /денна (форма навчання денна має на увазі, що студент кожен день (за винятком вихідних) відвідує семінари та лекції протягом семестру, а потім здає відповідні іспити. Для юнаків навчання на денному відділенні дозволяє отримати відстрочку від армії)
- Дуальна (навчання студентів по другий основний професійної освітньої програми може здійснюватися в спеціально формованих групах паралельного навчання і в звичайних академічних групах студентів відповідного напряму підготовки. Освітній процес в групах здійснюється у вечірній час відповідно до навчального плану і розкладу занять. Навчання передбачає послідовне вивчення дисциплін, яке завершується здачею заліку / іспиту.)
- Нестаціонарна:
- заочна (Важливим є те, що вибравши заочну форму навчання в нашому університеті, це не означає гіршу якість освіти. Адже обсяг лекційних годин практично такий же, як і на стаціонарі, єдине, що відрізняється - графік занять. Заняття для студентів-
заочників проводять два рази на місяць по суботах і неділях, початок занять з 8.00 ранку і до 20.00, без "вікон" і великих перерв, тобто два дні навчання в режимі нон-стоп.);
- дистанційна (сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від викладачів до. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології );
- індивідуальний графік (Індивідуальний графік навчання являє собою різновид організації навчальної діяльності студента вищого навчального закладу. При такій формі навчання учень деякі дисципліни освоює без відвідування занять, тобто своїми силами (в деяких випадках можливо повністю індивідуальне навчання). Що стосується сесії, то вона також здається не разом з іншими студентами, а в персональному порядку.)

До навчального процесу залучено висококласних фахівців, які мають великий досвід викладання та роботи на підприємствах різних галузей господарства.
Зміст навчальних програм розробляється в тісній співпраці з представниками підприємств Куявсько-Поморського воєводства.

Система оцінювання в Університеті – схожа на п'ятибальну.
“ niedostatecznie ” недостатньо = 2
“dostatecznie” - достатньо = 3
“dostatecznie+” - достатньо з плюсом = 3+
“ dobrze ” - добре = 4
“ dobrze+ ” - добре з плюсом = 4+
“ bardzo dobrze ” - дуже добре =5

Іспити та заліки в університеті проводяться в різних формах: усні, письмове, тестування, виконання індивідуальних завдань, модульно- рейтингове підсумування.
У разі, якщо іспит не складено з першого разу, допускається ще 2 спроби перездачі.
В процесі навчання студенти готують реферати, доповіді, проекти, ессе, курсові та дипломні роботи під контролем наукового керівника.
На бакалавріаті студент може надати реферативний матеріал з певної проблеми, в магістратурі ж необхідно буде провести оригінальне дослідження.
В першу чергу педагоги звертають увагу не на механічне відтворення учнем інформації, а вміння логічно мислити, зіставляти знання, отримані з різних дисциплін, узагальнювати, порівнювати, прогнозувати, застосовувати їх на практиці.

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki