Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Економіка сектора TSL (transport-spedycja-logistyka) Транспорт- Експедиція-Логіcтика


 Підготовка фахівця даної спеціалізації передбачає формування певних професійних компетенцій, які включають знання, вміння та навички:
— організації та виконання різних видів перевезень вантажів на основі дотримання нормативно-правових актів;
— застосування оптимальних форм, методів, засобів і логістичних підходів;
— здійснення транспортно-експедиційної діяльності;
— організації діяльності з виконання функцій замовників і операторів вантажних та пасажирських перевезень;
— управління роботою транспортних об'єктів, портів;
— залізничне та внутрішньопортове експедиціювання вантажів;
— підвищення та контроль якості перевезень і розширення спектра транспортних послуг;
— управління персоналом, зайнятим транспортної діяльністю;
— підготовці матеріалів для укладання договорів та угод на перевезення
— формування звітності про роботу транспортних засобів і виконання перевезень;
— введення транспортних об'єктів, транспортних засобів і транспортного устаткування в експлуатацію і забезпечення їх подальшої роботи, утримання і проведення технічних обслуговувань і ремонтів та ін.
— оформлення товарно-супровідної документації вантажів;
— здійснювати процес організації сервісного обслуговування на транспорті з урахуванням нормативно-правових актів, що регламентують процес транспортування;
— здійснення розрахунків транспортних витрат, тарифів;
— вирішення комплексу завдань з організації ЗЕД та митного супроводу;
— інше.

Обов'язки логіста-експедитора можуть бути наступними:

— отримання необхідних для експорту-імпорту документів;
— виконання митних та брокерських операцій;
— здійснення оплати мита та зборів, страхування;
— організація сортування та маркування вантажів;
— забезпечення складування/зберігання вантажу при необхідності.

Випускники даної спеціальності можуть займати наступні первинні посади:

— Експедитор;
— Логіст-експедитор;
— Експедитор транспортний;
— Інженер-Логіст з організації перевезень;
— Інженер-Логіст з транспорту;
— Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
— Ревізор автомобільного транспорту;
— Керівник диспетчерської служби;
— Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт;
— Оператор служби руху;
— Оператор служби перевезень.

Деякі предмети, що вивчаються:

— експедиціювання та страхування вантажів;
— транспортно-експедиційна діяльність;
— метрологію, стандартизацію та сертифікацію;
— інженерну графіку;
— забезпечення вантажних перевезень;
— організацію ЗЕД та митне супровід перевезень;
— організацію руху;
— логістику;
— технології процесу перевезення;
— технологію технічного обслуговування і ремонту автомобіля;
— організацію пасажирських перевезень та обслуговування пасажирів.

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki