Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Дозволи на освітню діяльність

1. Decyzja MSWA 31.10.19 o ksztalcenui stażach i wolontariacie cudzoziemców

2. Świadectwo rejestracji Przedstawicielstwa WSG

3. Decyzja MNSW o utworzeniu WNS - IE i nadanie uprawnień Logistyka

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki