Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Стажування для викладачів

У лютому : 150 ЕВРО = диплом 180 годин

Польський Університет Економіки WSG в рамках розвитку міжнародної академічної співпраці запрошує викладачів шкіл, коледжів, університетів та аспірантів навчальних закладів-партнерів на стажування до Польщі м. Бидгощ.
 Організація та проведення наукових міжнародних стажувань, курсів підвищення кваліфікації, є невід’ємною частиною міжнародної стратегії нашого Університету. Наші програми стажувань нададуть Вам нові теоретичні знання та практичні знання, збагатять ваш міжнародний досвід, дадуть можливість опанувати новітніми унікальними методиками, набути досвіду викладацької діяльності, отримати можливість участі в Європейських грантових проектах, обмінятися корисною інформацією із зарубіжними колегами та отримати нові наукові зв’язки.

Особливості та переваги стажування в Польському Університеті Економіки WSG:

 термін перебування та програма розробляється індивідуально під кожну групу викладачів;
університет видає пакет дидактичних матеріалів та міжнародний сертифікат/диплом який відповідає вимогам українського законодавства;
надає можливість проходження стажування дистанційно, а саме онлайн-курс з індивідуальною роботою без виїзду до Польщі.
On-line стажування реалізується за допомогою програмного комплексу Teams (Skype за бажанням учасників), по закінченню стажування ВСІМ УЧАСНИКАМ:
- ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ* НА 180 ГОДИН
- пакет дидактичних матеріалів.

в результаті стажування, кожний учасник зможе оволодіти новими знаннями стосовно інноваційних методів навчання, ознайомитись з європейською та польською системою вищої освіти та інше.
*
Диплом про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови кабінету міністрів україни від 19 серпня 2015 р. № 656 «деякі питання реалізації статті 54 закону україни «про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з постановами кабінету міністрів україни № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу міністерства освіти і науки україни від 14.01.2016 № 13 «про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам».

 Приклади програм стажування

І. Програма стажування в Університеті Економіки WSG - виїзд до Польщі:

♦ Термін перебування від 3 до 10 днів
♦ Бронювання та розміщення в готелі
♦ Знайомство з структурою Університету та матеріально-технічною базою
♦ Зустріч з представниками навчального відділу
♦ Семінар на тему «Особливості процесу навчання в Польщі» (на прикладі: організації навчального процесу в WSG, платформа дистанційного навчання ONTE)
♦ Презентація Технологічного Інкубатора Університету, Лабораторії InLab, Академічного Інкубатора Підприємництва:
♦ знайомство з практикою написання дослідницьких проектів
♦ як залучити інвестиції до проекту
♦ історії успіху, практика і критика
♦ Семінар на тему «Особливості організації науково - дидактичної, проектної та науково-дослідницької діяльності»
♦ Семінар на тему «Особливості Болонського процесу в Польщі»
♦ Презентація програм подвійного дипломування.
♦ Екскурсія по м. Бидгощ
♦ Семінар на тему «Особливості роботи з іноземними студентами, мовна підготовка» - зустріч з представниками школи іноземних мов
♦ Зустріч з керівництвом інституту педагогіки і соціальних наук, знайомство з навчальними планами, рамкою кваліфікацій підготовки студентів напрямків педагогіка
♦ Інтеграційна поїздка в м. Торунь
♦ Семінар на тему «Принципи безперервного навчання, як основа європейської системи освіти, на прикладі післядипломної освіти та інституту третього віку»

♦ Презентація молодіжних освітніх проектів Євросоюзу - ERASMUS, KOPERNIKUS.
♦ Підведення підсумків стажування, зустріч з канцлером університету, вручення сертифікатів/дипломів.

ІІ. Програма стажування в Університеті Економіки WSG - ON-LINE:

♦ Реєстрація учасників стажування on-line
♦ Вітальне слово від ректора Університету
♦ Онлайн конференція: Принципи безперервного навчання, як основа європейської системи освіти, на прикладі структури університету
♦ Онлайн конференція: Університет інноваційно-підприємницького типу на прикладі: практика, досвід, перспективи
♦ Віртуальне знайомство зі структурою університету, матеріально - технічною базою
♦ Онлайн конференція: Особливості процесу навчання в Польщі на прикладі організації навчального процесу в WSG:
♦ інноваційні методи навчання,
♦ дуальна система освіти,
♦ платформа дистанційного навчання ONTE і on-line технології
♦ Онлайн конференція: Презентація Технологічного Інкубатора Університету, Лабораторії InLab, Академічного Інкубатора Підприємництва: історії успіху, практика і критика
♦ Віртуальна екскурсія - м. Бидгощ та Музеї Бидгощі
♦ Онлайн конференція: Досвід реалізації європейських освітніх проектів на прикладі - ERASMUS +
♦ Онлайн конференція: Проектна і науково-дослідницької діяльності, як невід'ємна частина функціонування університетів нового покоління
♦ Онлайн конференція: Ефективні стратегії і технології реалізації міжнародних інноваційних проектів
♦ Індивідуальна робота учасників стажування

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!!!

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki