Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Відновлювана енергетика та інтелектуальні будинки

Цілі навчання/Про що ви дізнаєтесь у нас?/Які навички ви отримаєте?/Список вибраних предметів/Перспективи працевлаштування

Цілі навчання

Оснащення студентом компетенцій, пов'язаних з питаннями перетворення та зберігання енергії з метою постачання технічних пристроїв. По-перше, студент поглибить свої знання та вміння в галузі цифрового управління та методів зберігання та виробництва електроенергії та тепла, зокрема з відновлюваних джерел. Важливою сферою компетенції будуть також питання, що стосуються проблем перетворення різних видів енергії, нетрадиційних джерел живлення та використання методів та інструментів штучного інтелекту в передових системах управління та регулювання. Основна мета освіти - підготовка фахівця.

Про що ви дізнаєтесь у нас?

Студент отримає знання у галузі:

 • способи отримання електроенергії та тепла з використанням відновлюваних джерел;
 • побудова, принципи роботи та методи проектування перетворювачів постійного та постійного струму та змінного струму;
 • побудова, принципи обслуговування та експлуатації накопичувача енергії;
 • передові методи управління;
 • сучасні методи вимірювання електричних та неелектричних величин;
 • методологія наукових досліджень, включаючи експериментальні дослідження в галузі мехатроніки та вміння використовувати відповідні методи та методи дослідження;
 • реалізація всіх етапів життєвого циклу пристроїв, засобів та технічних систем, зокрема моделювання, прототипування та випробування механічних та електронних компонентів, у тому числі вбудованих та ІТ-систем;
 • інженерія програмного забезпечення з особливим акцентом на життєвий цикл систем реального часу.

Які навички ви отримаєте?

 Результати навчання, які передбачаються для магістерських досліджень, пов'язані з необхідністю розвитку навичок, що дозволять випускникам самостійно і творчо працювати, продовжувати навчання в третьому циклі та самостійно підвищувати кваліфікацію. Передбачувані результати навчання пов'язані з формуванням низки навичок, зокрема: 

 • використання електричних мікрогенераторів;
 • самостійне вирішення типових і нестандартних професійних завдань у галузі мехатроніки;
 • отримання інформації з літератури, баз даних та інших джерел, правильне їх тлумачення, інтеграція та критична оцінка якості та корисності інформації;
 • організація групової роботи, управління людськими колективами, з особливим акцентом на проектні команди;
 • оцінка властивостей різних матеріалів та правильний підбір цих матеріалів для реалізованих інженерних проектів.

Важливими аспектами є також:

 • усвідомлення необхідності та розвитку навичок для навчання протягом усього життя та професійного розвитку;
 • підготовка до проведення третього ступеня навчання та наукової роботи.

 Список вибраних предметів

 • Відновлювані джерела енергії;
 • Сонячна енергія;
 • енергія вітру;
 • Системи перетворення електроенергії;
 • Нетрадиційні енергосистеми;
 • Зберігання енергії.

Перспективи працевлаштування 

В даний час альтернативні джерела енергії вже не є лише сферою наукових досліджень. На ринку є компанії, які займаються побудовою корисних версій енергосистем, що використовують відновлювані джерела енергії. Ця технологія стає все більш популярною. В даний час це спричиняє швидкий розвиток ринку праці та зростання попиту на фахівців у галузі енергосистем, що використовують відновлювану енергію.

© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki