Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Intermedia i gry komputerowe

obszar studiów

Prężnie rozwijająca się branża gier komputerowych i nowości technologiczne odgrywają znaczącą rolę w życiu współczesnego człowieka. Obszar Intermedia i gry komputerowe wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym, otwiera nowe możliwości połączenia pracy z pasją. W ramach studiów absolwent otrzymuje szeroki wachlarz umiejętności i doświadczeń, które są niezbędne w pracy kreatywnej na różnych stanowiskach począwszy od branży gier, poprzez agencje kreatywne po sektor nowoczesnych technologii. Atutem jest również duży nacisk na interdyscyplinarność i nowe technologie, a także praktyka poparta wiedzą teoretyczną. Studia z pogranicza sztuki, designu i nowych mediów przygotują absolwenta do pracy w szeroko rozumianej branży kreatywnej.

czego się nauczysz 

Celem kształcenia w ramach obszaru Intermedia i gry komputerowe jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia gier komputerowych, tworzenia środowisk interaktywnych, digitalizacji, kreowania świata 3D. Równie ważne jest zdobycie wiedzy teoretycznej niezbędnej do świadomego i skutecznego projektowania i kreowania nowych produktów jakimi są gry czy instalacje interaktywne.  Absolwent zna rynek gier, posiada wiedzę z zakresu historii gier, nowych mediów, sztuki i designu. W trakcie trwania studiów olbrzymią rolę odgrywa zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania, poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Umiejętności miękkie student zdobywa pracując w zespole lub samodzielnie go prowadząc, uczy się zarządzania czasem czy nastawienie na współpracę. Studia przygotowują do pracy w szeroko rozumianym GameDev, absolwent będzie mógł zostać specjalistą w branży gier, designerem, koncept artystą, modelerem 3D czy reżyserem dźwięku.

wybrane przedmioty 

 • Kultura gier komputerowych;
 • Concept art i digital panting;
 • VR i mulimedia interaktywne;
 • Gry komputerowe 2D ,  3D;
 • Prototypowanie i modelowanie 3D, digitalizacja;
 • Social media – vlogi i fotografia;
 • Siliniki gier – programowanie;
 • Gry planszowe;
 • Praktyka – kompetencje pracownicze;
 • Modelowanie assetów i silnik Unity;
 • Programowanie obrazu i dźwięku;
 • Narracja transmedialna;
 • Fotografia kreacyjna i eksperymentalna.

 gdzie znajdziesz pracę

 • Przewidywane  sektory zatrudnienia, stanowiska i miejsca pracy
 • GameDev 
 • studia gier komputerowych 
 • specjaliści rynku gier 
 • własne studio Indie game 
 • producent gier komputerowych 
 • agencje reklamowe 
 • samodzielna działalność w branży kreatywnej 
 • agencje interaktywne 
 • praca w studiach graficznych i fotograficznych 
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki