Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Логістика підприємства

Цілі навчання/Про що ви дізнаєтесь у нас?/​​Які навички ви отримаєте?/Вибрані елементи/
Ви можете працювати як

Цілі навчання

Підготовка студента в галузі вміння практично розв’язувати характерні, а також складні інженерні завдання, включаючи роботу в непередбачуваних умовах. Випускник буде готовий приймати рішення в динамічному середовищі. Студенти також збагатяться навичками вирішення бізнес-проблем, включаючи м'які навички, що дозволяють гнучко функціонувати. Крім того, випускники будуть добре підготовлені до магістерського навчання другого циклу , як у галузі технічних та економічних наук , так і післядипломного навчання.

Про що ви дізнаєтесь у нас?

Під час навчання студенти отримають знання в галузі:

 • Організація логістичних процесів;
 • Використання сучасних рішень для забезпечення належного функціонування логістичних ланцюгів;
 • Професійне обслуговування клієнтів;
 • Впровадження інженерних методів в організації виробничої логістики, постачання, зберігання та дистрибуції;
 • Використання знань у галузі фізики, хімії, товарознавства, менеджменту, економіки та маркетингу для розвитку логістики підприємств;
 • Застосування сучасних засобів ІТ, таких як ERP (планування підприємств та ресурсів, карта та путівник (розрахунок витрат на автомобільний транспорт), TransSped (система управління автомобільним транспортом).

​​Які навички ви отримаєте?

Ви набудете базових та професійних інженерних навичок у галузі:

 • Використовуючи інформаційні та комунікаційні методи;
 • Проектування та планування в галузі логістики;
 • Використовуючи аналітичні, імітаційні та експериментальні методи для встановлення причинно-наслідкових зв’язків та вирішення інженерних завдань;
 • Проведення економічного аналізу операцій;
 • Складання специфікацій технічних завдань;
 • Оцінка придатності методів та інструментів для проектування та виконання інженерних завдань.

​​Вибрані елементи:

 • Побудова та експлуатація машин та пристроїв;
 • Екологістика;
 • Економіка транспорту;
 • Управління складом;
 • Інженерія проектування логістичних систем;
 • Інженерія систем та системний аналіз;
 • Основи метрології;
 • Технічне та машинне нанесення;
 • Управління виробництвом та сервісом.

Ви можете працювати як:

Ви знайдете роботу, серед інших, як:

 • Працівник відділу планування та транспорту;
 • Діловод підрозділів державного управління (дорожні органи, Головне управління національних доріг та автомобільних доріг, інспекція автомобільного транспорту;
 • Спеціаліст з управління матеріалами / управління запасами на виробничих, комерційних та сервісних підприємствах;
 • Спеціаліст з логістики (FTL, LTL) у вітчизняних та міжнародних транспортних та експедиторських компаніях, а також логістичних центрах;
 • Торговець в галузі TSL;
 • Діловод з логістики в центрах управління кризовими ситуаціями;
 • Незалежний суб'єкт господарювання  -  менеджер транспортно-логістичної компанії.
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki