Университет Экономики - Представительство в Украине
UA| RU +38 096 8931714 Подати заявку

Вища освіта в Польщі

Напрямки підготовки

БАКАЛАВРІАТ (3 роки навчання) навчання полськьою мовою:

— BUDOWNICTWO/ БУДІВНИЦТВО
GRAFIKA I PROJEKTOWANIE 3D/ КОМП’ЮТЕРНА ГРАФАКА ТА ПРОЕКТУВАННЯ 3D
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE/ ЛОГІСТИКАНА ПІДПРИЄМСТВІ
MECHATRONIKA/ МЕХАТРОНІКА
FILOLOGIA ANGIELSKA/ АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ
— SIECI KOMPUTEROWE/ КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
— EKONOMIKA SEKTORA TSL / ЕКОНОМІКА СЕКТОРА TSL (ТРАНСПОРТ- ЕКСПЕДИЦІЯ-ЛОГІТИКА)
HOTELARSTWO I GASTRONOMIA / ГОТЕЛЬНА СПРАВА ТА ГАСТРОНОМІЯ
RACHUNKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE / БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
— E-MARKETING W TURYSTYCE / E-MARKETING В ТУРИЗМІ
WYCHOWANIE FIZYCZNE / ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
DESIGN / ДИЗАЙН
— INTERMEDIA I GRY KOMPUTEROWE / ІНТЕРМЕДІА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ
PROJEKTOWANIE UŻYTKOWE /ПРОЄКТУВАННЯ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
DIETETYKA / ДІЄТОЛОГІЯ
INFORMATYKA STOSOWANA / ПРКЛАДНА ІНФОРМАТИКА
PROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE WWW / ПРОГРАМУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ WWW
FIZJOTERAPIA (jednolite magisterskie) / ФІЗІОТЕРАПІЯ (безперервний курс магістерський)

БАКАЛАВРІАТ (3 роки навчання) АДАПТАЦІЙНИЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ передбачає навчання українською мовою (перший рік навчання) з інтенсивним вивченням польської мови за напрямами:

—СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
—ТЕХНІЧНИЙ
— РЕКРЕАЦІЯ ТА ЗДОРОВ'Я 

МАГІСТРАТУРА (1,5 роки навчання):

— ZARZĄDZANIE I MARKETING W TURYSTYCE / УПРАВЛІННЯ ТА МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ
— LOGISTYKA, TRANSPORT I HANDEL MIĘDZYNARODOWY / ЛОГІТИКА, ТРАНСПОРТ І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
— ZASOBY LUDZKIE W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI / ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ В ЕОНОМІЦІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ
— AUTOMATYKA POMIAROWA / ВИМІРЮВАЛЬНА АВТОМАТИКА
ENERGETYKA ODNAWIALNA I INTELIGENTNE BUDYNKI / ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ БУДИНКИ
MENEDŻER SPORTU / МЕНЕДЖЕР СПОРТУ
— SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE / ІНФОРМАТИЧНІ СИСТЕМИ В ПРОМИСЛОВОСТІ
— PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY / ПРОМИСЛОВИЙ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

 

Наші послуги
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki